Consulten voor volwassenen

ConsultVolwassenenWaarom zouden we anders moeten gaan eten? Waarom niet het gemak van deze tijd gebruiken en fabrieksvoedsel eten? Waarom zelf tijd en aandacht besteden aan voeding terwijl het eten kant-en-klaar te koop is bij de supermarkt, groenteboer of slager? De gezondheidstoestand van de mens is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Met name overgewicht komt steeds meer voor.

Vaak legt men de relatie tussen voeding en gezondheid niet of wil men niet geloven dat deze bestaat. Bepaalde kenmerken die erop wijzen dat onze gezondheid achteruitgaat, zijn we inmiddels als gewoon gaan beschouwen. Maar veel van deze ongemakken en kwalen kwamen niet voor bij onze voorouders, die een eenvoudig en natuurlijk eet- en leefpatroon hadden. Ze horen dan ook niet thuis in ons systeem en worden vaak veroorzaakt door onze leefstijl en voeding.

In de praktijk
In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om van een westers moderne voedingspatroon over te stappen op een orthomoleculair patroon. Voor deze duidelijke omschakeling is tijd nodig. Het is tenslotte een verandering van leefstijl, die vaak indruist tegen westerse gewoonten en tegen informatie die de commercie verschaft over voeding. Die informatie is deels misleidend en vaak met name bedoeld ter stimulering van de verkoopcijfers. Om wijzigingen in het voedingspatroon gemakkelijker te kunnen invoeren, maak ik gebruik van een stappenplan. Hierdoor kan het hele gezin dat gewend is aan een westers patroon de wijzigingen eenvoudiger toepassen.

Werkwijze
Voor het eerste consult vraag ik de cliënt om een aantal dagen tot een week, een voedingsdagboek (PDF) bij te houden en deze mee te brengen naar het eerste consult. Verder wordt er ook gekeken naar het bewegingspatroon, de mate van stress, dag- en nachtritme etc. Op basis van het analyseren van het voedingsdagboek, het doornemen van een vragenlijst en een meting met Electro acupunctuur breng ik alle informatie in kaart en stel een behandelplan op. Dit behandelplan wordt speciaal op de persoon afgestemd.

Tijdens de vervolgconsulten wordt er gekeken naar de voortgang van het behandelplan. Hierbij gebruik ik de electro acupunctuur als meetinstrument. Op basis van het gesprek en de testresultaten wordt de therapie voortgezet of eventueel bijgesteld.

Algemene voorwaarden (PDF)

Praktijk Natuurlijker Wijs is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (Complementair aanvullende therapeuten), CM1251-20-03-18 lidmaatschapnummer) Prestatiecode 24000 Orthomoleculaire geneeskunde en Overige natuurgeneeskunde 24005. De consulten worden(deels) vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden of je in aanmerking komt voor een vergoeding.
Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

PRIVACYVERKLARING

Praktijk Natuurlijker Wijs heeft geen faciliteiten voor mensen die rolstoelgebonden zijn.

TARIEVEN

  • Intake: € 90,- 

  • Vervolgconsult: € 60,-

  • Extra tijd: 15,00 per 15 minuten

Bij Praktijk Natuurlijk Wijs kun je uitsluitend contant betalen

Bekijk hier de voorwaarden

TARIEVEN

  • Intake: € 90,- per uur

  • Vervolgconsult: € 60,- per uur

  • Extra tijd: 15,00 per 15 minuten

Bij Praktijk Natuurlijk Wijs kun je uitsluitend contant betalen

Bekijk hier de voorwaarden