Consulten voor kinderen

ConsultKinderenKinderen vertellen ons vaak onbewust dat er iets niet klopt. Ze schuiven consequent bepaalde voedingsmiddelen weg; willen niet eten; hebben moeite met hun ontlasting; krijgen huiduitslag en zo nog veel meer. Uit deze signalen moeten wij als ouders onze informatie halen. Tekorten aan vitamines of mineralen, allergieën of intoleranties leiden tot allerlei klachten. Er ontstaan darmklachten, ontstekingen en uiteindelijke zelfs chronische ziekten of gedragsproblemen.

De natuurlijke keuze
We kunnen kinderen helpen met medicatie, maar waarom niet met een natuurlijke keuze voor macro en micronutriënten uit voeding en met het simpelweg signaleren van de disbalans in de voeding? Een bewuste en juiste voedingskeuze zorgt voor preventie van veel ziekten, kwalen en ongemakken. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om van een westers, modern voedingspatroon over te stappen op een orthomoleculair patroon. Voor deze duidelijke omschakeling is tijd nodig. Het is tenslotte een verandering van leefstijl, die vaak indruist tegen westerse gewoonten en tegen informatie die de commercie verschaft over voeding. Om de overstap voor kinderen zo aanvaardbaar mogelijk te maken werk ik met een stappenplan. Hierdoor kan het hele gezin dat gewend is aan een westers patroon de wijzigingen eenvoudiger toepassen. Dat start in de eerste kolom met voeding volgens de westerse gewoonten. Alle volgende kolommen zijn stappen richting een gezondere versie, om uiteindelijk bij de orthomoleculaire versie uit te komen. Het verschilt per persoon hoe en tot waar ik de stappen met kinderen doorloopt.

Werkwijze
Voor het eerste consult vraag ik de cliënt om een aantal dagen tot een week, een voedingsdagboek (PDF) bij te houden en deze mee te brengen naar het eerste consult. Verder wordt er ook gekeken naar het bewegingspatroon, de mate van stress, dag- en nachtritme etc. Op basis van het analyseren van het voedingsdagboek, het doornemen van een vragenlijst en een meting met Electro acupunctuur breng ik alle informatie in kaart en stel een behandelplan op. Dit behandelplan wordt speciaal op de persoon afgestemd.

Tijdens de vervolgconsulten wordt er gekeken naar de voortgang van het behandelplan. Hierbij gebruik ik de electro acupunctuur als meetinstrument. Op basis van het gesprek en de testresultaten wordt de therapie voortgezet of eventueel bijgesteld.

Algemene voorwaarden (PDF)

Praktijk Natuurlijker Wijs is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (Complementair aanvullende therapeuten), CM1251-20-03-18 lidmaatschapnummer) Prestatiecode 24000 Orthomoleculaire geneeskunde en Overige natuurgeneeskunde 24005. De consulten worden(deels) vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

PRIVACYVERKLARING

Praktijk Natuurlijker Wijs heeft geen faciliteiten voor mensen die rolstoelgebonden zijn.

TARIEVEN

  • Intake: € 90,- 

  • Vervolgconsult: € 60,- 

  • Extra tijd: 15,00 per 15 minuten

Bij Praktijk Natuurlijk Wijs kun je uitsluitend contant betalen

Bekijk hier de voorwaarden